Title: Návrh manipulace při volném kování u hydraulického lisu
Other Titles: Design of free-fitting handling for a hydraulic press
Authors: Kočí, Tomáš
Advisor: Kubec Václav, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Urbánek Miroslav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37589
Keywords: volné kování;zápustkové kování;jeřáby;manipulace s výkovky;kleště.
Keywords in different language: open die forging;die forging;cranes;handling forgings;pincer.
Abstract: Tato bakalářská práce obsahuje rešerši kování, tvářecích strojů pro volné kování, manipulace, manipulátorů, jeřábů a manipulačních prvků. Hlavním cílem práce je navrhnout optimální řešení manipulačního zařízení k hydraulickému lisu, které se bude využívat pro usnadnění manipulace se středně velkými výkovky (10 - 100 kg) v průběhu kování, s ohledem na dispoziční řešení pracoviště. Řešení manipulace je rozděleno na dvě části. Je to tedy zdvihací zařízení v několika variantách a k němu manipulační prvek, taktéž v několika variantách.
Abstract in different language: This bachelor thesis contains a research for forging, forming machines for open die forging, handling, manipulators, cranes and handling elements. The main goal of the thesis is to desing an optimal solution of handling equipment for a hydraulic press, which will be used to facilitate manipulation with medium-sized forgings (10 - 100 kg) during forging, with regard to the layout of a workplace. The handling solution is divided into two parts. It is lifting equipment in several variants and a handling element, also in several variants.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_KOCI_Tomas.pdfPlný text práce5,33 MBAdobe PDFView/Open
BP_Koci_oponent.pdfPosudek oponenta práce639,79 kBAdobe PDFView/Open
BP_Koci_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce660,09 kBAdobe PDFView/Open
Koci.pdfPrůběh obhajoby práce524,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37589

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.