Title: Rozbor přechodu sériové výroby na výrobu náhradních dílů
Other Titles: Analysis of serial production's transition into spare parts production
Authors: Krňoul, Matěj
Advisor: Formánek Josef, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Šlehubrová Hana, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37590
Keywords: výroba;automotive;linka;redukce
Keywords in different language: production;automotive industry;line;reduction
Abstract: Cílem této práce je navrhnout základní postup řešení systematiky přechodu ze sériové výroby na výrobu náhradních dílů pro automotive průmysl. Dále provést specifikaci požadavků s ohledem na správnou funkčnost a technickou jednoduchost s využitím stávajících systémů výrobních linek. Pro vybraný náhradní díl vytvořte postup úpravy pracoviště. Výsledné řešení je ve zhodnocení využitelnosti, technických vlastností a základním návrhu uspořádání budoucího pracoviště pro výrobu náhradních dílů.
Abstract in different language: The main goal of this thesis is to design a basic systematic procedure and analysis of the transition from serial production to spare parts production in the automotive industry, then to make a specification of requirements according to correct function and technical simplicity while utilizing previous production line systems. Choose a spare part and create a workplace-adjustment design of your own. The resulting solution will be evaluated in terms of usability, technical properties and the basic concept of layout of a future spare-parts production organization.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Matej Krnoul.pdfPlný text práce1,88 MBAdobe PDFView/Open
BP_Krnoul_oponent.pdfPosudek oponenta práce814,92 kBAdobe PDFView/Open
BP_Krnoul_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce763,09 kBAdobe PDFView/Open
Krnoul.pdfPrůběh obhajoby práce548,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37590

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.