Title: Konstrukce přípravku pro testování mechanických vlastností sendvičových panelů užívaných v leteckém průmyslu
Other Titles: Design of a fixture for testing mechanical properties of sandwich panels in aviation industry
Authors: Topič, Matěj
Advisor: Křížek Michal, Ing. Ph.D.
Referee: Bek Lukáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37592
Keywords: sendvičové panely;normy metod testování sendvičových panelů;přípravky pro testování sendvičových panelů.
Keywords in different language: sandwich panels;standard test methods of sandwich panels;fixtures for testing sandwich panels.
Abstract: Bakalářská práce obsahuje rešerši zabývající se normami zkušebních metod sendvičových panelů a konstrukční návrh přípravku pro testování sendvičových panelů. Práce dále obsahuje výkresovou dokumentaci přípravku pro testování sendvičových panelů
Abstract in different language: This bachelor thesis includes recherche describes standard test methods of sandwich panels. Thesis also includes the design fixture for testing sandwich panels and drawning documentation of fixture for testing sandwich panels.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_TOPIC_2019.pdfPlný text práce2,53 MBAdobe PDFView/Open
BP_Topic_oponent.pdfPosudek oponenta práce799,06 kBAdobe PDFView/Open
BP_Topic_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce683,7 kBAdobe PDFView/Open
Topic.pdfPrůběh obhajoby práce656,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37592

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.