Title: Proces s československými hokejisty v roce 1950
Other Titles: The trial with Czechoslovak ice hockey players in 1950
Authors: Čáslavský, Martin
Advisor: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Skřivan Aleš, Prof. PhDr. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37608
Keywords: československo;komunismus;politické procesy;50. léta;lední hokej
Keywords in different language: czechoslovakia;communism;political trials;1950s;ice hockey
Abstract: Práce se zabývá politickým procesem s československými hokejisty vedeným v roce 1950. Události zlomového roku 1950 tvoří klíčovou část celé diplomové práce, kromě toho práce popisuje uchopení moci komunistického režimu, který za uvězněním sportovců stál, vývoj hokeje v Čechách a v Československu až do roku 1950, a osudy uvězněných hokejistů za mřížemi a po propuštění na svobodu. Kromě toho bude práce analyzovat některé dosud nezodpovězené otázky okolo celého procesu, například roli reprezentačního trenéra a kapitána Vladimíra Zábrodského, nebo otázku, kdo měl zájem odsoudit sportovní celebrity té doby na dlouhá léta do vězení. Práce je zpracována za pomoci a využití archivních materiálů a dostupné literatury.
Abstract in different language: Work dealing with of the political trial of the Czechoslovak ice-hockey team held in 1950, The events of the critical year 1950 form a key part of the work. Besides that, the work describes how the power was taken by the communist regime that was behind the imprisonment of the athletes, the development of hockey in Bohemia and in Czechoslovakia to 1950 and the stories of the imprisoned hockey players behind the bars and after they were released. The work will also analyse some of the questions about the whole process that have not been answered so far, for example the role of the national team coach and captain Vladimír Zábrodský or the question who was interested in the imprisonment of sports celebrities of that time for such a long time. The paper is made with the help and use of archive materials and available literature.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Caslavsky.pdfPlný text práce4,5 MBAdobe PDFView/Open
Caslavsky - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce597,12 kBAdobe PDFView/Open
Caslavsky - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce603,08 kBAdobe PDFView/Open
Caslavsky - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce243,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37608

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.