Title: Československo v roce 1968 - příspěvek k událostem Pražského jara
Other Titles: Czechoslovakia in 1968 - Contribution to the Prague Spring events
Authors: Miňová, Štěpánka
Advisor: Valkoun Jaroslav, PhDr. Ph.D.
Referee: Tóth Andrej, Doc. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37609
Keywords: pražské jaro 1968;československo v roce 1968;srpen 1968;plzeň a pražské jaro 1968
Keywords in different language: prague spring 1968;czechoslovakia 1968;pilsen in 1968
Abstract: Rok 1968 se stal bezesporu jedním z nejvýznamnějších mezníků československých dějin dvacátého století. V tomto roce započalo v Československu období, pro nějž se vžilo pojmenování Pražské jaro. Cílem diplomové práce je přiblížit důležité události a okolnosti v Československu, resp. v Plzni v době Pražského jara, pozornost je soustředěna především na jádro celého reformního procesu, tedy na tehdejší rozhodování ve vedení KSČ, a nalézt odpověď na otázky, jak se pozvolně rozvíjely myšlenky a podpora v obrodný proces, co předcházelo srpnové invazi a co znamenaly její důsledky pro další vývoj v Československu.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to describe important events and circumstances in Czechoslovakia, or more precisely in Pilsen, at the time of the Prague Spring. The focus is primarily on the core of the whole reform process, namely the decisions of the Communist Party leadership in those days, and finding an answer to questions of how the ideas and support of the process of revival gradually developed, what preceded the Warsaw Pact invasion in August, and what its consequences meant for the future development in Czechoslovakia.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_Ceskoslovensko_v roce_1968_prispevek k udalostem Prazskeho jara_.pdfPlný text práce3,45 MBAdobe PDFView/Open
Minova - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce578,97 kBAdobe PDFView/Open
Minova - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce8,39 MBAdobe PDFView/Open
Minova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce232,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37609

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.