Title: Vývoj technologie zpracování vysokopevných ocelí.
Authors: Vrtáček, Jiří
Advisor: Kučerová Ludmila, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Duchek Michal, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37620
Keywords: tepelně mechanické zpracování;press-hardening;b-sloupek;medium manganové oceli;3. generace vysokopevných ocelí
Keywords in different language: thermo-mechanical treatment;press-hardening;b-pillar;medium manganese steels;3rd generation of high-strength steels
Abstract: Diplomová práce obsahuje vývoj technologie zpracování třetí generace vícefázových vysokopevných ocelí s návrhem dvou experimentálních materiálů s rozdílným obsahem hliníku, popsání jejich mechanických vlastností, vývoj nástroje pro zpracování experimentálních materiálů, analýzu zpracovaných materiálů pomocí mikroskopie a stanovení mechanických vlastností.
Abstract in different language: This thesis dissert on development of the third generation high-strength steels processing technology with two experimental materials with different aluminium content, their description of mechanical properties and microstructures, design of a tool for high-strength steels treatment and processed materials mechanical properties and microstructure analysis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Vrtacek.pdfPlný text práce72,11 MBAdobe PDFView/Open
H_Vrtacek.pdfPrůběh obhajoby práce620,76 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Jiri Vrtacek_S17N0035K.pdfPosudek vedoucího práce412,51 kBAdobe PDFView/Open
OP_Jiri Vrtacek_S17N0035K.pdfPosudek oponenta práce413,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37620

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.