Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠlajch Václav, MgA. Ing.
dc.contributor.authorČermáková, Julie
dc.contributor.refereeRubec Marek, Mgr. BcA.
dc.date.accepted2019-6-20
dc.date.accessioned2020-07-17T13:43:25Z-
dc.date.available2018-5-31
dc.date.available2020-07-17T13:43:25Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-4-30
dc.identifier77536
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37625
dc.description.abstractCílem mé diplomové práce bylo vytvořit výtvarné řešení pro počítačovou hru What´s wrong with the world. Celý projekt iniciovala Olga Tesliuk, autorka příběhu hry a člověk, který dal dohromady celý tým Flat Flamingo. Ten se skládá ze dvou programátorů - Jana Vampola a Patrika Kořínka, ilustrátorky - mě, Julie Čermákové, level designéra a grafika - Kristiána Havla, a již zmíněné animátorky - Olgy Tesliuk. What's wrong with the world je puzzle platformer v otočeném světě vzhůru nohama. Hlavní postavou je rytíř v důchodu, který chová fantastická zvířátka s unikátními schopnostmi. Jednoho rána se jeho klidný život otočí vzhůru nohama, a to doslova. Kvůli přírodní pohromě v které svoji zásluhu má i svět čar a kouzel je země nahoře a nebe dole. I když rytíř už není v takové kondici, co kdysi býval a nemává mečem, má alespoň své mazlíčky, co mu vždy pomůžou. Vydá se tedy na cestu zachránit svět. Jedním z mých prvních úkolů bylo najít ideální stylizaci. Zkombinovala jsem dvě odlišné techniky. Analogovou - suché a mastné pastely a druhou - digitální malbu. Následně, jsem z čistě grafického level designu vytvořila organické výtvarné řešení plné přírody a divokých zvířat. Mou největší inspirací se opět stala příroda. Focení spousty materiálů - jako spadlé stromy, detaily rostlin, světla za různého počasí a denní doby - se stalo příjemným zpestřením práce. Bylo velmi důležité odlišit interaktivní objekty, platformy a hlavní postavu od pozadí a neaktivních věcí. Kombinace analogové a digitální techniky velmi pomohla. Výstupem práce byla ručně svázaná kniha. Zkombinovala jsem v ní expresní stylizaci spolu s velmi jednoduše graficky pojednaným layoutem. Bonusem bylo krásné písmo z dílny typografa Štorma - Tusar.cs
dc.format13 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectilustracecs
dc.subjectwhat´s wrong with the worldcs
dc.subjectvýtvarné řešení počítačové hrycs
dc.subjectflat flamingocs
dc.titleVÝTVARNÉ ŘEŠENÍ POČÍTAČOVÉ HRYcs
dc.title.alternativeThe Art Of Game Designen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgA.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnaracs
dc.thesis.degree-programDesigncs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe goal of my diploma's work was to create an art for the computer game What's wrong with the world. This game is quite a large project created/ initiated by Olga Tesliuk, author of the main story and person who found and leads all the team members.. The Flat flamingo team consists of two programators - Jan Vampol and Jiří Kořínek, level designer - Kristián Havel, illustrator - me, Julie Čermáková and animator and big boss Olga Tesliuk. What's wrong with the world is a puzzle platformer in the upside down world. The main character is a retired knight, who raise fantastic animals with unique abilities. One day his calm life will turn upside down. Literally. Because of a magic disaster the ground is on top and the sky is in the bottom. Although the knight is not in the best condition and does not use sword any more, at least his pets will always help him. So he will hit the road to save the world once again. At first I had to find an ideal technique for the art of the game. I combined two different techniques. The analog one - dry and oil pastels and second - digital painting. Subsequently, I have transformed the simple graphic level design into an organic art full of nature and wild creatures. The biggest inspiration for me was the mother nature. I took a lot of photos of trees, the texture of plants and all the time I discovered light in a different daytime and weather. It was really important to separate the interactive objects, platforms and main character from the background and other noninteractive things. The combination of alalog and digital technique helped a lot. The platforms are created in fake 3D. The output of my assignment (Visual solution for a computer game) is a handbound book. I combined the expressive art of levels with simple layout, clear graphic design and beautiful font from Štorm library - Tusar.en
dc.subject.translatedillustrationen
dc.subject.translatedthe art of pc gameen
dc.subject.translatedwhat´s wrong with the worlden
dc.subject.translatedflat flamingoen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diploma.pdfPlný text práce18,23 MBAdobe PDFView/Open
Cermakova.pdfPosudek vedoucího práce707,46 kBAdobe PDFView/Open
Cermakova_0.pdfPosudek oponenta práce499,55 kBAdobe PDFView/Open
Cermakova_1.pdfPrůběh obhajoby práce297,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37625

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.