Title: Genderové stereotypy práce ve zdravotnictví
Other Titles: Gender Stereotypes Related to Work in Healthcare
Authors: Bauerová, Nela
Advisor: Dirga Lukáš, Mgr. Ph.D.
Referee: Štípková Martina, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37631
Keywords: gender;genderové stereotypy;práce ve zdravotnictví;vztahy ve zdravotnictví;nemocnice;lékař;lékařka;zdravotní sestra;zdravotní bratr
Keywords in different language: gender;gender stereotypes;work in healthcare;relationships in healthcare;hospital;doctor;nurse
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na vliv genderu v oblasti zdravotnictví z perspektivy konkrétních zaměstnanců. Těmi jsou lékař/lékařka a zdravotní sestra/bratr. Ve své práci si kladu za cíl popsat jakým způsobem se gender promítá do organizační struktury nemocnice, jak ovlivňuje interakce mezi zdravotnickým personálem z perspektivy dotázaných aktérů a jakým způsobem aktéři reflektují vliv genderu. Ve výzkumu mimo zmíněné také analyzuji vliv genderu při motivacích k výběru školy a povolání. Práce je založená na kvalitativním výzkumu a metodou sběru dat jsou polostruktukturované rozhovory s lékaři/lékařkami a zdravotními sestrami/bratry konkrétní nemocnice.
Abstract in different language: My bachelor thesis is focused on the topic of gender in healthcare as viewed by the specific practitioners in the field. These are both male and female doctors and nurses. My goal is to describe how gender affects the organisational hierarchy and structure of a specific hospital. How gender influences the day to day interactions in the field as described by the practitioners themselves and also wether these practitioners view gender as an influential factor. Last but not least as a part of my research I also analyse gender as a driving force in choosing the future study field and occupation of the respondents. My work is based on qualitative research with semi-structured interviews with male and female doctors and nurses in a specific hospital.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Genderove-stereotypy-ve-zdravotnictvi-Bauerova,Nela_2019.pdfPlný text práce955,1 kBAdobe PDFView/Open
BAUEROVA_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce117,4 kBAdobe PDFView/Open
Bauerova_op.pdfPosudek oponenta práce139,95 kBAdobe PDFView/Open
Bauerova.PDFPrůběh obhajoby práce98,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37631

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.