Title: Veřejné dobro: Experiment
Other Titles: Public-Good Game: An experiment
Authors: Mišáková, Tereza
Advisor: Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Štípková Martina, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37635
Keywords: public-good game;experiment;socioekonomický status;organizátor;spolupráce;vliv
Keywords in different language: public-good game;experiment;socio-economic status;organizer;cooperation;influence
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá tématem Veřejné dobro. Sledovala jsem zda socioekonomický status jedince má vliv na výši jeho příhozu. Hráči hráli strategickou hru Public-good game. Rozděleni byli po 4 hráčích. Hra měla 10 kol. Během jednoho kola dali jimi zvolenou část z 10 Kč do společného fondu, zbytek jim zůstal na vlastních účtech. Ve společném fondu se peníze zdvojnásobili a rozdělili rovným dílem zpět. Provedla jsem kvantitativní analýzu v programu Stata 11. Zjistila jsem, že socioekonomický status nemá vliv na výši příhozu. Důležitou proměnou se ukázala proměnná organizátoři a ostatní spoluhráči, kteří hru ovlivňují.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the topic of Public Good. I watched whether the socio-economic status of an individual affects the amount of his bid. Players played a strategy game called Public-good game. They were split by 4 players. The game was 10 laps. During one round they put their chosen part from 10 CZK into a common fund, the rest remained on their own accounts. In the common fund, the money was doubled and split back equally. I conducted a quantitative analysis in the Stata 11 program. I found that the socio-economic status does not affect the amount of the bid. An important change has been the variable organizers and other players who influence the game.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Misakova_final.pdfPlný text práce831,6 kBAdobe PDFView/Open
Misakova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce138,16 kBAdobe PDFView/Open
Misakova_op.pdfPosudek oponenta práce146,66 kBAdobe PDFView/Open
Misakova.PDFPrůběh obhajoby práce603,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37635

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.