Title: Obchodování s investičními nástroji na Burze cenných papírů Praha, a.s.
Other Titles: Trading of Investment Instruments on the Prague Stock Exchange
Authors: Foud, Daniel
Advisor: Seknička Pavel, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Školout Václav, JUDr. Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37646
Keywords: investiční nástroje;burzovnictví;cenné papíry;burza;finanční trh;burza cenných papírů praha;akcie
Keywords in different language: investment instruments;stock exchange;prague stock exchange;financial market;securities;stocks;shares
Abstract: Tato diplomová práce se zaměřuje na obchodování s investičními nástroji na Burze cenných papírů Praha. První dvě kapitoly shrnují nutné pojmy pro pochopení jádra práce, a to zejména finanční trh a investiční nástroje. Třetí kapitola je zaměřena na historii burzovnictví u nás i ve světě. Čtvrtá kapitola pak obsahuje samotné jádro práce a podává ucelený přehled o fungování burzy. Pátá kapitola se zaobírá vypořádáním obchodů v Centrálním depozitáři cenných papírů. Poslední kapitola slouží k nastínění trendů finančního trhu a analyzuje budoucí vývoj pražské burzy.
Abstract in different language: This diploma thesis focuses on trading with investment instruments on the Prague Stock Exchange. The first two chapters summarize the necessary concepts for understanding the core of this work, especially the financial market and investment instruments. The third chapter is focused on the history of stock exchange in the Czech Republic and in the world. The fourth chapter contains the core of the work and gives a comprehensive overview of the functioning of the exchange. The fifth chapter deals with the settlement of trades in the Central Securities Depository. The last chapter serves to outline financial market trends and analyzes the future development of the Prague Stock Exchange.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Daniel Foud-Obchodovani s investicnimi nastroji na burze cennych papiru Praha, a.s..pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
ved.p. Foud.pdfPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
op.p. Foud.pdfPosudek oponenta práce862,25 kBAdobe PDFView/Open
p.o. Foud.pdfPrůběh obhajoby práce591,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37646

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.