Title: Právní aspekty oběhu bankovek a mincí v ČR
Other Titles: Legal aspects of circulation of banknotes and coins in the Czech Republic
Authors: Krameriusová, Markéta
Advisor: Hrubá Smržová Petra, JUDr. Ph.D.
Referee: Anderlová Silvie, JUDr. et Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37650
Keywords: čnb;bankovky;mince;peníze;oběh bankovek a mincí;ochranné prvky bankovek
Keywords in different language: čnb;banknotes;coins;money;banknotes and coins circulation;security features of banknotes
Abstract: Název mé práce je "Právní aspekty oběhu bankovek a mincí v ČR". V první kapitole mé práce jsem se zaměřila na vývoj měny na našem území od dob Československa po současnost. Na to jsem logicky navázala přehledem současných bankovek a mincí se zaměřením na jejich vzhled a následným představením současných ochranných prvků.Ve stěžejní části mé práce se zabývám pravidly oběhu bankovek a mincí stanovených v zákonech, ale také vyhláškách České národní banky. Ve čtvrté kapitole jsem se zaměřila na ochranu samotných bankovek a mincí, ale i na ochranu peněžního oběhu.V poslední kapitole jsem pak představila mé nápady, které by v budoucnu mohly ochranu oběhu bankovek a mincí ještě více zdokonalit.
Abstract in different language: The name of my project is ,,Legal aspects of banknotes and coins circulation in the Czech Republic". In the first chapter of my project I concentrated on development of national currency in our territory from the time of Czechoslovakia to the present days. I established on it logically by overview of present banknotes and coins with concentration at their appearance and consecutive presentment of actual protective elements.In fundamental part of my project I deal with the rules of banknotes and coins circulation set in laws and in the notice of the Czech national bank. In the chapter four I concentrated on protection of banknotes and coins themselves but also on protection of flow of money.In the final chapter I presented my ideas that could improve the protection of flow of banknotes and coins even more in the future.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pravni-aspekty-obehu-bankovek-a-minci-v-CR.pdfPlný text práce3,22 MBAdobe PDFView/Open
op.p. Krameriusova.pdfPosudek oponenta práce513,52 kBAdobe PDFView/Open
ved.p. Krameriusova.pdfPosudek vedoucího práce439,32 kBAdobe PDFView/Open
p.o. Krameriusova.pdfPrůběh obhajoby práce548,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37650

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.