Title: Nástroje správce daně proti daňovým únikům u daně z příjmů
Other Titles: The instruments of the tax administrator against the taxes evasions in income taxes
Authors: Vrchotová, Markéta
Advisor: Hrubá Smržová Petra, JUDr. Ph.D.
Referee: Nocar Josef, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37654
Keywords: daň;daň z příjmů;daňový únik;finanční správa;daňová kobra;finančně analytický úřad;elektronická evidence tržeb;správce daně;preventivní nástroje;represivní nástroje;daňové ráje;účinná lítost
Keywords in different language: tax;tax evasion;corporation income tax;revenue;organization - cobra;organization - financial analytical office;registration of sales;tax administrator;preventive instruments;repressive instruments;tax havens;effective sorrow
Abstract: Diplomová práce zaměřená na nástroje správce daně proti daňovým únikům u daně z příjmů, se zaobírá aktuální problematikou daňových úniků v České republice. Jsou uvedeny kontrolní orgány dohlížející na finanční toky státního rozpočtu a podrobně jsou uvedeny nástroje správce daně v boji proti daňovým únikům v České republice, a to v souladu s platnou legislativou
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on the tools of the tax administrator in the preventation against taxes evasions of income tax, it deals with the current issue of taxes evasions in the Czech Republic. The supervisory state authorities supervising the financial flows of the state budget are listed and the tax administrator's tools in the preventation against taxes evasions in the Czech Republic are presented in detail in accordance with the valid legislation
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Nastroje spravce dane proti danovym unikum u dane z prijmu.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
ved.p. Vrchotova.pdfPosudek vedoucího práce523,12 kBAdobe PDFView/Open
op.p. Vrchotova.pdfPosudek oponenta práce752,84 kBAdobe PDFView/Open
pr. Vrchotova.pdfPrůběh obhajoby práce595,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37654

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.