Title: Ochrana osobních údajů a GDPR
Authors: Folbrechtová, Kateřina
Advisor: Hromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
Referee: Lindová Jana, JUDr. et PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37655
Keywords: ochrana osobních údajů;zpracování osobních údajů;gdpr;pracovněprávní vztahy;úřad pro ochranu osobních údajů
Keywords in different language: personal data protectin;processing of personal data;gdpr;labor-law relationships;the office for personal data protection
Abstract: Diplomová práce se snaží přiblížit čtenáři problematiku ochrany osobních údajů a jejich zpracování. Právní úprava je zaměřena především na zákon o ochraně osobních údajů, na GDPR a na zákoník práce. Práce se nejprve zaměřuje na historický vývoj ochrany osobních údajů a na vymezení základních pojmů, které jsou pro tuto problematiku nezbytné. Potom se soustředí na zpracování osobních údajů jako takové, na Úřad pro ochranu osobních údajů a na změny, které s sebou přineslo GDPR. Nakonec pak na příklady ochrany osobních údajů a jejich zpracování v pracovněprávních vztazích.
Abstract in different language: This thesis tries to introduce the issue of the personal data protection and their processing, to its reader. The primarly used regulations are the Personal Data Protection Act, the GDPR and the Labor Code. At first, it focuses on the historical development of personal data protection and on the definition of the basic terms, that are necesarry for this issue. After that, it focuses on the processing of the personal data, the Office for Personal Data Protection and the changes taht the GDPR contains. In the end, there are given some examples of personal data protection and their processing in labor-law relationships.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Folbrechtova Katerina1.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Folbrechtova-2.pdfPosudek oponenta práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
Folbrechtova-1.pdfPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Folbrechtova .pdfPrůběh obhajoby práce268,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37655

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.