Title: Postavení občanů EU a cizinců na trhu práce ČR
Other Titles: Status of EU citizens and non-EU citizens on the labour market of the Czech Republic
Authors: Havel, Michal
Advisor: Hromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
Referee: Kostadinovová Ilona, Bc. et Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37656
Keywords: trh práce čr;pobyt na území čr;vstup na území čr;oprávnění k zaměstnání;přístup na trh práce;agenturní zaměstnávání;vysílání;pracovník eu;pracovník ze třetích zemí;zaměstnávání cizinců;pracovní migrace
Keywords in different language: labour market in the czech republic;residence in the czech republic;entry to the czech republic;work permit;access to the labour market;temporary agency work;posting;eu worker;worker from third countries;employment of foreigners;labour migration
Abstract: Práce pojednává o přístupu k zaměstnání občanů EU a cizinců a o jejich postavení na českém trhu práce. Vedle správně-právních podmínek jako je vstup a pobyt na území ČR a oprávnění k zaměstnání na českém trhu práce, jsou předmětem práce také zvláštní formy zaměstnávání, a to vysílání a agenturní zaměstnávání, u nichž jsou správně-právní podmínky mnohdy odlišné. Souvislosti spojené s tématem čtenář získává z pojednání o historických souvislostech, o platné právní úpravě zahraniční zaměstnanosti a o pracovní migrační politice. Poslední část práce poukazuje na aktuální problémy spojené především s vysíláním pracovníků s nadnárodním prvkem.
Abstract in different language: The thesis deals with current and often discussed topic of foreign citizens with purpose of analysis of their entering the Czech Republic, their residence options in the Czech Republic and their acces to employment in the labour market of the Czech Republic. The first chapter defines basic terms connected to given issue. The second chapter is the core part of the thesis, which deals with requirements and conditions for foreign citizens, who are interested in being employed in the Czech Republic. The third chapter deals with posting of workers in the framework of the provision of services. The last chapter mentions selected problems in emploiyng foreigners, especially with posting of workers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Havel - 28.3.14.00.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
Havel-1.pdfPosudek vedoucího práce906,01 kBAdobe PDFView/Open
Havel-2.pdfPosudek oponenta práce224,56 kBAdobe PDFView/Open
Havel Michal.pdfPrůběh obhajoby práce265,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37656

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.