Title: Výkon advokacie v pracovním poměru
Other Titles: Attorney in the employment relationship
Authors: Jirásek, Pavel
Advisor: Hromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
Referee: Šimečková Neklová Markéta, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37657
Keywords: advokacie;pracovní poměr;nezávislost advokáta;advokát;klient;zaměstnavatel;zaměstnanec;mlčenlivost;závislá práce;pracovní právo
Keywords in different language: advocacy;employment;advocacy independence;lawyer;attorney;solicitor;client;employer;employee;secrecy;dependent work;labour law
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou výkonu advokacie v pracovním poměru. Autor analyzuje danou problematiku především co se týče kolize principů výkonu advokacie a principů pracovního poměru. V práci se rovněž pojednává o dalších naléhavých otázkách, které jsou obecně spojeny s výkonem advokacie.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the issue of Attorney in the employment relationship. The author analyzes the collision of the principles of advocacy and the principles of employment. The diploma thesis also discusses other issues that are generally associated with the practice of advocacy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019 Jirasek - Vykon advokacie v PP.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Jirasek-1.pdfPosudek vedoucího práce955,56 kBAdobe PDFView/Open
Jirasek-2.pdfPosudek oponenta práce1,73 MBAdobe PDFView/Open
Jirasek Pavel.pdfPrůběh obhajoby práce264,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37657

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.