Název: Jeruzalémský chrám a jeho současná interpretace
Další názvy: The Jerusalem Temple and Its Present Interpretation
Autoři: Satková, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Hrdlička, Karel
Oponent: Tydlitátová, Věra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3766
Klíčová slova: židovský chrám;Chrámová hora;mesiáš;judaismus;křesťanství;islám;mesianismus
Klíčová slova v dalším jazyce: jewish temple;Temple mount;messiah;judaism;christianity;islam;messianism
Abstrakt: Práce popisuje význam židovského Chrámu z různých úhlů pohledu. První část mluví o rozvoji instituce Chrámu v Izraeli počínajíc původním stanem setkávání, zmiňuje Šalomounův Chrám, Chrám Herodův a jeho zničení v roce 70 n.l. Druhá část vysvětluje roli Chrámu v kontextu tří monoteistických náboženství v Izraeli - judaismu, křesťanství a islámu. Poslední kapitola nazvaná "Chrámová hora jako místo střetu" pojednává o politických aspektech této lokality v Jeruzalémě v kontextu židovského střetu s muslimy.
Abstrakt v dalším jazyce: The present thesis is describing the significance of the Jewish Temple from different points of view. The first part describes the development of the institution of the Temple in Israel; the described history goes from the tabernacle of the congregations through the Temples built by Kings Salomon and Herod and finishes with the act of final destruction in 70 AD. The second part explains the role of the Temple in three major monotheistic religions in Israel ? Judaism, Christianity and Islam. The last chapter called The Temple Mount as a Place of Conflict speaks about political aspects of this site in Jerusalem focused on the Jewish conflict with Moslems.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jeruzalemsky Chram a jeho soucasna interpretace.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zajicova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce309,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zajicova_oponent.pdfPosudek oponenta práce322 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zajicova.pdfPrůběh obhajoby práce143,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3766

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.