Title: Jeruzalémský chrám a jeho současná interpretace
Other Titles: The Jerusalem Temple and Its Present Interpretation
Authors: Satková, Markéta
Advisor: Hrdlička, Karel
Referee: Tydlitátová, Věra
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3766
Keywords: židovský chrám;Chrámová hora;mesiáš;judaismus;křesťanství;islám;mesianismus
Keywords in different language: jewish temple;Temple mount;messiah;judaism;christianity;islam;messianism
Abstract: Práce popisuje význam židovského Chrámu z různých úhlů pohledu. První část mluví o rozvoji instituce Chrámu v Izraeli počínajíc původním stanem setkávání, zmiňuje Šalomounův Chrám, Chrám Herodův a jeho zničení v roce 70 n.l. Druhá část vysvětluje roli Chrámu v kontextu tří monoteistických náboženství v Izraeli - judaismu, křesťanství a islámu. Poslední kapitola nazvaná "Chrámová hora jako místo střetu" pojednává o politických aspektech této lokality v Jeruzalémě v kontextu židovského střetu s muslimy.
Abstract in different language: The present thesis is describing the significance of the Jewish Temple from different points of view. The first part describes the development of the institution of the Temple in Israel; the described history goes from the tabernacle of the congregations through the Temples built by Kings Salomon and Herod and finishes with the act of final destruction in 70 AD. The second part explains the role of the Temple in three major monotheistic religions in Israel ? Judaism, Christianity and Islam. The last chapter called The Temple Mount as a Place of Conflict speaks about political aspects of this site in Jerusalem focused on the Jewish conflict with Moslems.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jeruzalemsky Chram a jeho soucasna interpretace.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
Zajicova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce309,63 kBAdobe PDFView/Open
Zajicova_oponent.pdfPosudek oponenta práce322 kBAdobe PDFView/Open
Zajicova.pdfPrůběh obhajoby práce143,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3766

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.