Title: Zhodnocení nasazení Manufacturing Execution System ve Škoda Transportation a.s.
Other Titles: Deployment Evalution of Manufacturing Execution Systém in Škoda Transportation a.s.
Authors: Szitás, Jan
Advisor: Hořejší Petr, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Basl Josef, Prof. Ing. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37677
Keywords: manufacturing execution system;informační systém;kvalita dat
Keywords in different language: manufacturing execution system;information system;data quality
Abstract: Tato diplomová práce obsahuje popis a zhodnocení nasazeného IS - Manufacturing Execution System ve firmě ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Analýzou jednotlivých očekávaných přínosů systému, pomocí vhodných technik, práce reflektuje úroveň jejich naplnění. Práce obsahuje vyhodnocení provedených analýz spolu s formulacemi doporučených kroků.
Abstract in different language: This master's thesis deals with description and evaluation deployed IS - Manufacturing Execution System in company ŠKODA TRANSPORTATION a.s. By analysing each anticipated aspect of the system the level of its fulfilment is reflected using proper techniques. The thesis contains an evaluation of the conducted analyses along with formulations of recommended further steps.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Jan Szitas.pdfPlný text práce4,74 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_vedouciho_DP _Szitas.pdfPosudek vedoucího práce664,18 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_DP_Szitas.pdfPosudek oponenta práce746,14 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Szitas.pdfPrůběh obhajoby práce542,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37677

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.