Title: Vybrané kapitoly z dějin matematiky konce 19. a začátkem 20. století: Hilbertovy Grundlagen der Geometrie v kontextu doby
Other Titles: Selected chapters from the history of mathematics at the end of the 19th and the beginning of the 20th century: Hilbert's Grundlagen der Geometrie in the Context of the Times
Authors: Zeman, Jan
Referee: Šebestík Jan, Prof.
Šolcová Alena, Doc. RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37683
Keywords: hilbert;geometrie;matematika
Keywords in different language: hilbert;geometry;mathematics
Abstract: Disertační práce přináší první český překlad Hilbertova díla Grundlagen der Geometrie (1899). V textu je nejprve kniha prezentována z historické perspektivy. Hilbertovo dílo je představeno a rozebráno v souvislosti s pracemi jeho kolegů, zejména z univerzity v Göttingenu. V práci je věnována pozornost tomu, co předcházelo Hilberově dílu v geometrii. Diskutovn je také Hilbertův vliv na další disciplíny.
Abstract in different language: This thesis presents the first Czech translation of David Hilbert's book Grundlagen der Geometrie (1899). In our succeeding text we first present the book from a historical perspective, and we introduce Hilbert's work together with the work of his colleagues, mainly at Göttingen University. We introduce what preceded Hilbert's book in the field of geometry. We also briefly discuss Hilbert's influence on other disciplines.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
disertace.pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFView/Open
zeman_posudek2.docxPosudek oponenta práce19,21 kBMicrosoft Word XMLView/Open
zeman_O.pdfPrůběh obhajoby práce362,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37683

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.