Title: Magnetická levitace
Other Titles: Magnetic levitation
Authors: Honzík, Tomáš
Advisor: Schlegel Miloš, Prof. Ing. CSc.
Referee: Myslivec Tomáš, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37689
Keywords: magnetická levitace;zpětnovazební řízení;lqr;model dynamického systému;lineární systém
Keywords in different language: magnetic levitation;feedback control;lqr;dynamic system model;linear system
Abstract: Tato práce pojednává o principech, jimiž je možné docílit magnetické levitace. Dále se pak zabývá konkrétní realizací řízené magnetické levitace tvořené permanentními magnety a solenoidovými cívkami. Pro tuto soustavu je odvozen matematický model a model linearizovaný v rovnovážném bodě. Na základě matematického modelu je navržena zpětnovazební regulace. Výsledky jsou ověřeny metodou simulace i realizací na reálné soustavě.
Abstract in different language: This thesis deals with the principles of magnetic levitation. Then it deals with specific realization of controlled magnetic levitation formed by permanent magnets and solenoid coils. The mathematical model is derived for this system, and is linearized at the equilibrium point. Based on the model, feedback control is designed and the results are verified by simulation and real system realization.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bcp_tomas_honzik.pdfPlný text práce7,11 MBAdobe PDFView/Open
honzik-v.pdfPosudek vedoucího práce726,12 kBAdobe PDFView/Open
honzik-o.pdfPosudek oponenta práce761,37 kBAdobe PDFView/Open
honzik-p.pdfPrůběh obhajoby práce327,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37689

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.