Title: Rozsivková flóra Vejprnického potoka a jeho přítoků
Other Titles: The diatom flora of Vejprnický stream and its triburaties
Authors: Baxová, Zuzana
Advisor: Cholevová Veronika, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37699
Keywords: rozsivky;bacillariophyceae;potok;sezónní dynamika;abundance druhů.
Keywords in different language: diatoms;bacillariophyceae;stream;seasonal dynamics;abundance of species
Abstract: Výzkum byl prováděn na povodí Vejprnického potoka. Probíhal po dobu dvou let (2017 a 2018) vždy od září do října. Na šesti vybraných lokalitách byly měřeny chemicko-fyzikální parametry povrchové vody. Dále byly sledovány změny rozsivkové flóry v průběhu vegetační sezóny a abundance jednotlivých druhů.
Abstract in different language: The research was carried out on the Vejprnický brook basin. It ran for two years 2017 and 2018 from September to October. Chemical-physical parameters of surface water were measured at six selected sites. Furthermore, changes in diatom flora were observed during the growing season and abundance of individual species.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce5,34 MBAdobe PDFView/Open
Baxova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
Baxova_oponent.pdfPosudek oponenta práce701,89 kBAdobe PDFView/Open
Baxova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce160,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37699

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.