Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVočadlová Klára, RNDr. Ph.D.
dc.contributor.authorRom, Filip
dc.date.accepted2019-6-11
dc.date.accessioned2020-07-17T13:44:05Z-
dc.date.available2017-12-12
dc.date.available2020-07-17T13:44:05Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-4-30
dc.identifier76791
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37702
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá využitím metod kritického myšlení ve výuce vybraných geografických témat na základní škole. V práci je analyzováno kritické myšlení a následně sestaven test. Ten je použit jako pretest a posttest v kvaziexperimentu, ve kterém pracuje s kontrolní a experimentální skupinou, jejichž subjekty jsou žáci druhého stupně základní školy. Výstupem práce jsou učební materiály vytvořené na základě metod kritického myšlení, jež sloužily jako nezávisle proměnná v experimentální skupině.cs
dc.format106 s. (149 302 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkvaziexperimentcs
dc.subjectkritické myšlenícs
dc.subjectzeměpiscs
dc.subjectzákladní školacs
dc.subjectprestestcs
dc.subjectposttestcs
dc.subjectexperimentální skupinacs
dc.subjectkontrolní skupinacs
dc.subjectinterpretacecs
dc.subjectanalýzacs
dc.titleMetody kritického myšlení ve výuce zeměpisu na základní školecs
dc.title.alternativeMethods of critical thinkings in teaching geography at elementary schoolen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the use of critical thinking method in the education of selected geographic topics at an elementary school. There is analyzed critical thinking in this work and subsequently created a test. This teat is used as pre-test and post-test in quasi-experiment, in which it works with a checking and an experimental group and which subjects are older pupils at the elementary school. Output of this work are learning materials created on the ground of critical thinking, that served as independent variable in the experimental group.en
dc.subject.translatedquasi-experimenten
dc.subject.translatedcritical thinkingen
dc.subject.translatedgeographyen
dc.subject.translatedelementary schoolen
dc.subject.translatedpre-post testingen
dc.subject.translatedpre-testen
dc.subject.translatedpost-testen
dc.subject.translatedtreatment group control groupen
dc.subject.translatedinterpretationen
dc.subject.translatedanalysisen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_rom_2019_final.pdfPlný text práce6,44 MBAdobe PDFView/Open
Rom_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce584,35 kBAdobe PDFView/Open
Rom_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce821,81 kBAdobe PDFView/Open
Rom_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce131,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37702

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.