Title: Student vysoké školy a otevřené vzdělávací zdroje
Other Titles: College student and open educational resources
Authors: Merhout, Vladislav
Advisor: Rohlíková Lucie, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37706
Keywords: creative commons;digitální vzdělávání;informatika;otevřené vzdělávací zdroje;učitelství
Keywords in different language: creative commons;digital education;informatics;open educational resources;teaching
Abstract: Diplomová práce se zabývá zkoumáním otevřených vzdělávacích zdrojů a možnostmi jejich využití studenty učitelství informatiky. V dané problematice jsme analyzovali současnou situaci v České republice i v zahraničí a následně provedli výzkum metodou rozhovoru. Pro podporu studentů učitelství byl připraven webový rozcestník pro přehled otevřených vzdělávacích zdrojů a studijní materiál zabývající se problematikou otevřených vzdělávacích zdrojů.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with research of open educational resources and possibilities of their use by students of informatics. In the given issue, we analyzed the current situation both in the Czech Republic and abroad, and then conducted research using the interview method. A web guidepost for an overview of open educational resources and study materials on issues was prepared to support teacher training.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-VladislavMerhout2019.pdfPlný text práce976,11 kBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_DP_Vladislav_Merhout_2019.pdfPosudek vedoucího práce311,43 kBAdobe PDFView/Open
Posudek_DP_Merhout.pdfPosudek oponenta práce227,88 kBAdobe PDFView/Open
Merhout protokol774.pdfPrůběh obhajoby práce275,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37706

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.