Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorKřížek, Danielcs
dc.contributor.authorKoubková, Kristýnacs
dc.contributor.refereeKydlíček, Jakubcs
dc.date.accepted2012-09-11cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:36:55Z
dc.date.available2012-06-05cs
dc.date.available2013-06-19T06:36:55Z
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-08-10cs
dc.identifier51362cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3770
dc.description.abstractPráce se zabývá na základě dostupných studií zkoumajících islamistická hnutí, psychosociálním profilem islamisty. Na základě dostupných výzkumů se snažím určit veškeré socio-patologické, socio-ekonomické a psychologické jevy. V základu práce charakterizuji islamismus, a určuji prvky, přes které se charakterizuje. Zároveň určuji krizové prostředí arabské společnosti, a všechny jeho determinanty. Dále se zabývám obecnými atributy vůdce a příslušníků skupiny podle dostupných výzkumů. Dále rozebírám ženy v islamismu a důležitost blízkovýchodního feminismu. Na konci práce se zabývám Integrací muslimů v Evropě, kde určuji multikulturalistické politiky v Evropě.cs
dc.format55cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectislámcs
dc.subjectextremismuscs
dc.titlePsychosociální profil islamistycs
dc.title.alternativeThe Psychosocial Profile of the Islamisten
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra blízkovýchodních studiícs
dc.thesis.degree-programMezinárodní teritoriální studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedIn my bachelor thesis I deal with psycho-social profile of Islamist on the basis of available studies investigating the Islamist movement. I try to identify, based on available research, all the socio-pathological, socio-economic and psychological phenomenon. Basically I characterize Islamism, and determine the elements through which it?s characterized. I also determine the environment crisis and all its determinants Arab society. Another part deals with the general attributes of a leaders and members of the Islamist movements, according to available researches. In another chapter I deals with women in Islamist movement and the importace of middle eastern feminism. The end of thesis deals with Islamism in Europe which determines access integration and multiculturalists policies in Europe.en
dc.subject.translatedislamen
dc.subject.translatedextremismen
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BakalarskaPrace_KoubkovaKristyna.pdfPlný text práce560,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Koubkova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce296,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Koubkova_oponent.pdfPosudek oponenta práce303,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Koubkova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce126,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3770

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.