Title: Geopolitika Saúdské Arábie: analýza politiky regionální mocnosti
Other Titles: The Geopolitics of Saudi Arabia: Analysis of Regional Power Politics
Authors: Čeněk, Vladimír
Advisor: Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D.
Referee: Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37712
Keywords: saúdská arábie;moc;geopolitika;blízký východ;zahraniční politika;regionální mocnost;írán;škrtící body;arabské jaro;konflikt
Keywords in different language: saudi arabia;power;geopolitics;middle east;foreign policy;regional power;iran;choke points;arab spring;conflict
Abstract: Hlavním tématem této práce je geopolitika Saúdské Arábie v rámci regionu Blízkého východu s cílem zjistit jakým způsobem geografické a mocenské předpoklady Saúdské Arábie formují její mocenské postavení a zahraniční politiku v rámci Blízkého východu. Výzkumné období práce je stanoveno od přelomu 60-70. let 20. století do konce roku 2018.
Abstract in different language: Main topic of this thesis is Geopolitics of Saudi Arabia in Middle East region, with further aim to analyze how geographical and power assumptions of Saudi Arabia shape the country's power position and its policy within the region of Middle East. The research period is set between the turn of 1960s-1970s and end of 2018.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Cenek.pdfPlný text práce2,05 MBAdobe PDFView/Open
DP_opo_Cenek.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
DP VED Vladimir Cenek.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Cenek.pdfPrůběh obhajoby práce295,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37712

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.