Title: Role OSN v řešení uprchlických krizí a problému vnitřně vysídlených osob: případová studie uprchlíků a vnitřně vysídlených osob ze Sýrie
Other Titles: Role of the UN in solving refugee crisis and problem of internally displaced persons: case study of Syrian refugees and internally displaced persons
Authors: Zemanová, Edita
Advisor: Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D.
Referee: Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37714
Keywords: osn;uprchlík;vnitřně vysídlená osoba;sýrie;unhcr;pomoc
Keywords in different language: un;refugee;internally displaced person;syria;unhcr;help
Abstract: Ve své diplomové práci budu zkoumat, jakou roli hraje OSN při řešení syrské krize, tzn. jakým způsobem pomáhá syrským uprchlíkům a vnitřně vysídleným osobám. Nejprve v teoretické části představím důležité pojmy, jako je uprchlík a vnitřně vysídlená osoba. Následně se v empirické části práce budu věnovat OSN a jejím organizacím apod. (například UNHCR) a také neziskovým organizacím a mezinárodním hnutím, které zmíněným osobám pomáhají. Poté stručně zmíním syrský konflikt a budu se věnovat konkrétním zemím, které hostí syrké uprchlíky. Následně se zaměřím na různé aktivity či projekty OSN, které pomáhají syrským uprchlíkům a vnitřně vysídleným osobám. Ve své práci také jednu kapitolu věnuji vnitřně vysídleným osobám. Nakonec v závěru práce zhodnotím výsledky svého výzkumu.
Abstract in different language: The aim of my thesis is to analyse the role of the UN in Syrian crisis. I am studying how the UN helps to Syrian refugees and internally displaced persons. At first in the theoretical part of my thesis I am explainig important concepts like refugee or internally displaced person. Then in the empirical part of my thesis I am writing about the UN and it's organizations etc. (like UNHCR) and also about non governmental organizations and international movements which help to those persons. After that I am explaining Syrian conflict briefly. Then I am foscusing on concrete states which host Syrian refugees. I am also writing about activities and projects of the UN which help to refugees and internally displaced persons. One chapter of my thesis is also dedicated to internally displaced persons. And finally I will summarize achievements and fails of the UN.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace Zemanova.pdfPlný text práce833,96 kBAdobe PDFView/Open
DP VED Edita Zemanova.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Protokol hodnoceni vskp DP Zemanova OPO.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Zemanova.pdfPrůběh obhajoby práce248,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37714

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.