Title: "Masaryk" jako kulturní artefakt v argumentaci prezidentských kandidátů
Other Titles: "Masaryk" as a culture artefact in presidential candidates argumentation
Authors: Vošahlík, Ondřej
Advisor: Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D.
Referee: Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37721
Keywords: masaryk;drahoš;politická kultura;prezidentské volby;volební kampaně;topolánek;fischer;hannig;hilšer;zeman;horáček;hynek;kulhánek
Keywords in different language: masaryk;political culture;political campaigns;presidential elections;topolanek;hilser;zeman;horacek;hynek;hannig;kulhanek;fischer;drahos
Abstract: Má diplomová práce se zabývá analýzou toho, jakým způsobem prezidentští kandidáti využívali symbolu "Masaryk" ve svých kampaních před prezidentskými volbami v roce 2018. Na základě toho po-té zjistit, jakou roli hraje symbol "T. G. Masaryk" v české politické kultuře. Analyzováni byli všichni uchazeči o prezidentskou funkci, kteří splnili veškeré zákonné podmínky proto, aby se o prezidentský post mohli ucházet. To znamená Jiří Drahoš, Mirek Topolánek, Jiří Hynek, Marek Hilšer, Miloš Zeman, Michal Horáček, Pavel Fischer, Vratislav Kulhánek a Petr Hannig. První část práce je věnována především konceptu politické kultury. Nejprve je politická kultura vymezena, vzhledem k potřebám práce a následně jsou zde uvedeny i hlavní znaky české politické kultury. Druhá, stěžejní část celé diplomové práce se věnuje samotné analýze volebních kampaní jednotlivých prezidentských kandidátů. V rámci práce byla analyzována vyjádření kandidátů obsahující jméno Masaryk. Tato vyjádření byla nalezena na základě vyhledávání v mediální databázi Anopressu. Po nalezení a přečtení jednotlivých vyjádření prezidentských kandidátů byla data roztříděna do 4 kódů. Následně byla takto roztříděná data interpretována. Na základě této analýzy bylo nakonec zjištěno, že symbol "Masaryk" byl prezidentskými kandidáty využíván tak, že na Masaryka odkazovali v prvé řadě jako na ideál výkonu prezidentské funkce. Jakou roli ale hraje na základě získaných dat symbol "Masaryk" v české politické kultuře? Právě Masaryk se pro Československý stát a později Českou republiku stal charismatickým vůdcem vytvářejícím vazbu a jednotu na symbolické úrovni. O němž hovoří průkopníci výzkumu politické kultury ve svém díle The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations v souvislosti s mexickou revolucí. Metoda, které využívám v rámci práce by bylo možné využít i v dalších případech k výzkumu toho, jakou roli hrají některé osobnosti v rámci politické kultury určité země.
Abstract in different language: My Thesis provides analysis of the way the presidential candidates used up the "Masaryk" symbol in their campaigns before the presidential election in 2018. On this analytic basis I tries to find out which role the symbol of Tomas Garigue Masaryk plays in the Czech political culture. All of the presidential candidates who met the legal conditions of the candidacy were analyzed. So, this includes following candidates: Jiří Drahoš, Mirek Topolánek, Jiří Hynek, Marek Hilšer, Miloš Zeman, Michal Horáček, Pavel Fischer, Vratislav Kulhánek and Petr Hannig. The first unit of my work deals mainly with the concept of political culture. First, I define political culture for the use of the thesis and then I state the main features of the Czech political culture. The second and pivot part of the work engages in the analyses of the presidential campaigning. The framework is based on analyzing of those presidential candidates´ comments incorporating the name Masaryk. All the comments were found in medial database Anopress. After thorough scrutinizing of particular comments, I sorted them out into 4 codes. Subsequently all the assorted data became the subject of my interpretation. On the basis of the analysis I came to the conclusion that the Masaryk symbol was used by the candidates as the iconic ideal of presidential performance. But the crucial question remains: which role, on the basis of the acquired data, Masaryk symbol plays in the Czech political culture? It is the phenomenon of Masaryk who becomes charismatic leader and creates the ties and integrity on symbolic level, which is mentioned by pioneers of political culture research G. Almond and S. Verba in their work "The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations ". The Method I chose in my work is possible to use for other purposes in possible research of other important political personalities and the roles they played in political cultures in their countries.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Ondrej Vosahlik.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Vosahlik_politologie_DP_oponent.pdfPosudek oponenta práce144,83 kBAdobe PDFView/Open
Vosahlik_DP_VED.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Vosahlik.pdfPrůběh obhajoby práce292,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37721

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.