Title: Analýza negativní kampaně v soudobém českém prostředí
Other Titles: Analysis of the negative campaigning in contemporary Czech environment
Authors: Hlaváček, Matěj
Advisor: Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Krčál Petr, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37727
Keywords: negativní kampaň;facebook;twitter;sociální média;tradiční média;politika
Keywords in different language: negative campaigning;facebook;twitter;social media;traditional media;politics
Abstract: Tato diplomová práce se věnuje negativní kampani během českých prezidentských voleb v roce 2018. Cílem práce je komparovat politickou kampaň v tradičních a v nových médiích a přináší poznatky v rozdílech mezi strategiemi a použitím negativní reklamy v těchto typech médiích. Pomocí analýzy jsou tedy komparovány příspěvky a výroky dvou kandidátů během druhého kola volebního kampaně. Tradiční média jsou prezentovány dvěma televizníma debatami v České televizi a na FTV Prima, nová média představují sociální sítě Twitter a Facebook. Pomocí analýzy těchto výroků a příspěvků, práce přináší ucelený přehled o rozdílech v politické kampani jednotlivých kandidátů. Výzkumné otázky práce se zabývají tím, zda obsah těchto dvou druhů médií se liší, či jejich obsah a strategie jsou totožné. Práce tak přináší ucelený přehled o negativní politické kampani druhého kola prezidentských voleb v roce 2018 na sociálních sítích a na televizních obrazovkách.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on the negative campaigning during the Czech presidential election in January 2018. The goal is to compare politic campaigning between traditional and new media and discover the essential differences in strategies and using of negative advertising in them. Using content analysis posts and statements of both candidates of the second phase are being compared. In analysis the traditional media are comprised of two television debates the first one on FTV Prima and the second one on Czech public television, the new media are contained social sites Twitter and Facebook. By analysis of posts and statements in this thesis there is comprehensive overview of differences in political advertising of individual candidates. The focus of research questions is on contrast of traditional and new media strategies and content.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hlavacek_DIPLOMOVA PRACE.pdfPlný text práce703,03 kBAdobe PDFView/Open
DP_Hlavacek_OPO.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Protokol hodnoceni vskp DP Hlavacek VED.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Hlavacek.pdfPrůběh obhajoby práce373,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37727

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.