Title: Strategie Taiwanu pro přežití
Other Titles: Taiwan's survival strategy
Authors: Šimáčková, Kateřina
Advisor: Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37729
Keywords: taiwan;strategie;zahraniční politika;diplomacie;člr
Keywords in different language: taiwan;strategy;foreign policy;diplomacy;prc
Abstract: Diplomová práce analyzuje strategie, které Taiwan využívá pro přežití v mezinárodním systému od ztráty stálého zastoupení v Radě bezpečnosti OSN v roce 1971. Práce je zaměřena na čtyři strategie, které jsou následující: ekonomická diplomacie, rozvojová pomoc, veřejná diplomacie a podpora demokracie a lidských práv. Práce se zabývá proměnou těchto strategií podle funkčních období prezidentů v průběhu let od roku 1971 po současnost. V závěru práce bude zřetelné, jak se jednotlivé strategie a jejich skladba měnily a jaká je jejich aktuální skladba.
Abstract in different language: The focus of this thesis in on the analysis of Taiwan's strategies for survival in international system since lost of its permanent representation in the United Nations Security Council. The thesis analyses these four foreign-political strategies: economic diplomacy, foreign aid, public diplomacy and support of democracy and human rights. The main goal of this thesis is to discover how the strategies have been changing during different governments from the year 1971 till nowadays. In the end of this work is obvious how have these strategies and their structure changed and how looks current structure of strategies like.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Simackova.pdfPlný text práce820,03 kBAdobe PDFView/Open
DP_ved_Simackova.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Simackova_OPO_MV.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Simackova.pdfPrůběh obhajoby práce399,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37729

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.