Title: Vliv diskuze o tzv. Brexitu v Británii na debatu o nezávislosti Skotska ve Skotsku?
Other Titles: The debate on so-called Brexit in Britain and it's effect on the debate on Scotland's independence in Scotland?
Authors: Yahnyuk, Mariya
Advisor: Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37737
Keywords: nacionalismus;skotsko;brexit;debate
Keywords in different language: nationalism;scotland;brexit;debate
Abstract: Diplomová práce se zabývá zkoumáním skotského nacionalizmu a národní identity. V dané problematice jsem zkoumala debatu o nezávislosti Skotska, která je ovlivněná diskusí o vystoupení Spojeného Království z Evropské unie. Zda v debatě o skotské nezávislosti převažují kulturní a etnické nebo ekonomické příčiny k získání nezávislosti Skotska s ohledem na Brexit. V práci jsem se soustředila na informace o Brexitu a o nezávislosti Skotska ve skotských parlamentních debatách.
Abstract in different language: This thesis focuses on the research of Scottish nationalism and national identity. I have examined the debate on Scotland's independence, which is influenced by the debate on the UK's withdrawal from the European Union. Whether cultural and ethnic or economic causes prevail in the Scottish Independence debate to gain Scotland's independence with regard to Brexit. This research is focused on information about Brexit and about Scotland's independence in Scottish parliametary debates.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Mariya_Yahnyuk.pdfPlný text práce591,71 kBAdobe PDFView/Open
Protokol hodnoceni vskp-Mariya_Yahnyuk.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
yahnyuk dp mv opo.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Yahnyuk.pdfPrůběh obhajoby práce439,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37737

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.