Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorReynaert Barbora, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorMallá, Eliška
dc.date.accepted2019-9-9
dc.date.accessioned2020-07-17T13:44:27Z-
dc.date.available2017-12-8
dc.date.available2020-07-17T13:44:27Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-6-27
dc.identifier76465
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37743-
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na výuku metodou CLIL na prvním stupni ZŠ. Zkoumá efektivitu touto metodou u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vysokým intelektem a dobrými školními výsledky. Cílem je také zjistit, jak tito žáci na hodiny CLILu reagují, jak je prožívají. Současně také zjišťuje, zda některé metody a strategie CLILu pomáhají zkoumaným žákům dosáhnout obou cílů hodiny. Výzkumu se zúčastnili dva žáci - jeden s diagnostikovanou poruchou autistického spektra a druhý s poruchou pozornosti s hyperaktivitou a poruchami učení. Výzkumné hodiny probíhaly ve třetím ročníku v hodinách prvouky.cs
dc.format53 s. (124 472 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectvýuka na 1. stupnics
dc.subjectclilcs
dc.subjectanglický jazkycs
dc.subjectprvoukacs
dc.subjectporcuha autistického spektracs
dc.subjectporucha pozornosti s hyperaktivitoucs
dc.subjectporuchy učenícs
dc.titleCLIL na prvním stupni základní školycs
dc.title.alternativeCLIL at the primary schoolen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelMagisterský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školy
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis thesis is focused on the CLIL method at the primary school. It finds out the effectivity of this method for pupils with special needs, high intellect and good results. Next goal is also to find out how these pupils react on CLIL lessons, how they experience them. In the same time, it also tries to find out if some of the methods and strategies of CLIL help to pupils reach both lesson goals. Two pupils were chosen for the research - one who was diagnosed with autism spectrum disorders and second who was diagnosed with attention deficit hyperactivity disorder and learning disability. Research lessons were held in the third grade in science subject.en
dc.subject.translatedteaching at the primary schoolen
dc.subject.translatedclilen
dc.subject.translatedenglishen
dc.subject.translatedscience subjecten
dc.subject.translatedautism spectrum diordersen
dc.subject.translatedattention deficit hyperactivity disorderen
dc.subject.translatedlearning disabilityen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Eliska Malla_2019.pdfPlný text práce1,86 MBAdobe PDFView/Open
Pos_ved_Reyn_Malla.pdfPosudek vedoucího práce442,53 kBAdobe PDFView/Open
Obh_Malla.pdfPrůběh obhajoby práce394,87 kBAdobe PDFView/Open
malla.pdfPosudek oponenta práce1,81 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37743

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.