Title: Využití strategií kooperativního učení v hodinách anglického jazyka na prvním stupni základní školy
Other Titles: Implementing cooperative learning strategies in primary school English classes
Authors: Ficenecová, Michaela
Advisor: Klečková Gabriela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37745
Keywords: kooperativní učení;aktivní používání anglického jazyka;kooperativní skupina;konflikty ve skupinách;kooperativní struktury
Keywords in different language: cooperative learning;active usage of english language;cooperative group;cooperative structures
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá strategiemi kooperativního učení v hodinách anglického jazyka na prvním stupni základní školy. V první kapitole jsou vyjmenována základní teoretická fakta. Dále jsou zde uvedeny výhody i nevýhody kooperativního učení. Diskutuje se zde také změna v roli učitele a žáka. Navrhuje konkrétní kooperativní struktury. Cílem práce bylo ověřit, zda používání kooperativního učení poskytuje žákům výhody. Pro získání dat byla použita metoda pozorování. Pozorování bylo uskutečněno ve třech hodinách anglického jazyka ve čtvrté třídě. Bylo hodnoceno naplnění kooperativních znaků a množství příležitostí k aktivnímu používání anglického jazyka. Formou dotazníku byl zjišťován názor žáků na kooperativní učení.
Abstract in different language: This thesis deals with strategies of cooperative learning in English classes in primary school. Firstly the thesis recapitulate the fundamental theoretical facts. Furthermore the list of advantages and disadvantages is introduced. The changed teacher´s and pupil´s role is discussed. The thesis suggests particular cooperative structures. The goal of the thesis was to verify whether cooperative learning provide pupils with advantages. The research was carried out through observation. Three english classes were observed in class four. Realization of cooperative principles was evaluate.Questionnaire was used to discover the meaning of the children.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Ficenecova.pdfPlný text práce1,81 MBAdobe PDFView/Open
ficenecova_ved_kleck.pdfPosudek vedoucího práce730,71 kBAdobe PDFView/Open
Pos_opon_Reyn_Ficenec.pdfPosudek oponenta práce475,84 kBAdobe PDFView/Open
Obh_Ficenecova.pdfPrůběh obhajoby práce404,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37745

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.