Title: Proces komodifikace v cosplay komunitě
Other Titles: The process of commodification in the cosplay community
Authors: Kocanová, Ludmila
Advisor: Hirt Tomáš, Mgr. Ph.D.
Referee: Šlehoferová Tereza, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37749
Keywords: komodifikace;cosplay;komunita;tržní systém;kostým;propagace
Keywords in different language: commodification;cosplay;community;market system;costume;advertizing
Abstract: Tato práce se zabývá vlivem tržního systému na cosplay komunitu. Cosplay, složený z anglických slov costume a play, je koníček, který je založen na tvorbě kostýmů a propriet různých postav dle předlohy (knižní, herní, filmová, seriálová) a ztvárnění charakteru a gest během jeho nošení. Člověk, který se tomuto koníčku věnuje je pak nazýván cosplayer. Cosplayová komunita je v současné době rozptýlená téměř po celém světě. Stejně mohutně je rozšířený tržní systém, který stojí na základech poptávky a nabídky na trhu a zásadně ovlivňuje většinu společností a má moc přetvářet hodnoty a postoje k různým věcem. Porozumět tomu, jakým způsobem se stávají z věcí, lidí nebo vědění komodity v rámci této komunity a jak tuto transformaci využívají cosplayeři k dosažení plnohodnotného zaměstnání v tomto oboru je cílem této práce. Práce bude metodologicky spočívat v terénním výzkumu a práci se sekundárními prameny. Výzkum bude probíhat formou zúčastněného pozorování na konkrétních festivalech v České republice, vedením terénního deníku, pořizováním fotografií a nestrukturovanými rozhovory s cosplayery, organizátory festivalů a zástupci firem angažovaných v cosplay komunitě.
Abstract in different language: This thesis is dedicated to the influence of the market system on the cosplay community. Cosplay, composited of words costumes and play, is a hobby that is based on the creation of costumes and propriet of various characters based on the artwork (book, game, film, series) of the character and playing its nature during wearing the costume. The person who devotes himself to this hobby is then called cosplayer. The Cosplay community is currently scattered around the world. Equally powerful is the widespread market system that is based on market demands and offers, and has a major impact on most societies and has the power to transform values and attitudes to things. The aim of this work is to understand how things, people or thoughts commodities within this community and how cosplayers use this transformation to achieve a full-fledged job. The work will be methodologically based on field research and work with secondary sources. The research will take place in the form of participating observations at specific festivals in the Czech Republic, by writing a field diary, taking photographs and by non-structured interviews with cosplayers, festival organizers and representatives of companies involved in the cosplay community.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Proces_komodifikace_v_cosplay_komunite_Ludmila_Kocanova.pdfPlný text práce2,36 MBAdobe PDFView/Open
Kocanova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Kocanova_posudek opnenta.pdfPosudek oponenta práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
Kocanova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce356,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37749

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.