Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNovotná Marie, Doc. RNDr. CSc.
dc.contributor.authorFialová, Nikola
dc.contributor.refereeKebza Martin, Mgr.
dc.date.accepted2019-6-5
dc.date.accessioned2020-07-17T13:44:36Z-
dc.date.available2017-10-23
dc.date.available2020-07-17T13:44:36Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-4-23
dc.identifier74812
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37753
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na venkovské oblasti Plzeňského kraje do 2 000 obyvatel. Práce hodnotí změny prostorového rozmístění obyvatelstva od roku 1991 do roku 2017. Zkoumá se početní vývoj obcí, vývoj počtu obyvatelstva a věkové složení obyvatelstva v těchto venkovských oblastech. Pomocí indexu stáří je zjištěno, v jakých oblastech obyvatelstvo stárne a v jakých oblastech je obyvatelstvo naopak nejmladší. Práce se dále zabývá dopady na poskytování služeb, které byly způsobeny těmito změnami. Zmapovány jsou především základní sociální služby.cs
dc.format53 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectplzeňský krajcs
dc.subjectrozmístění obyvatelstvacs
dc.subjectvenkovcs
dc.subjectvývojcs
dc.subjectslužbacs
dc.titleSocio-demografické změny ve venkovských oblastech v Plzeňském kraji: dopady na poskytování služeb a strukturu osídlenícs
dc.title.alternativeSocio-demographic changes in rural areas of Pilsen region: impacts on service provision and structure of populationen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programGeografiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis focuses on rural areas with population under 2000 inhabitants, situated in Pilsen region. It evaluates changes of spatial distribution of population from the year 1991 until 2017. It analyzes the development of numbers in rural areas, the development of population growth and the development of age groups in those rural areas. With the use of the age index it determines the ageing of the population in concerned rural areas. This thesis also deals with the impact on provision of services, caused by the ageing changes, specifically on the provision of the basic social services.en
dc.subject.translatedpilsen regionen
dc.subject.translatedpopulation distributionen
dc.subject.translatedrural areasen
dc.subject.translatedevolutionen
dc.subject.translatedservicesen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Fialova.pdfPlný text práce3,46 MBAdobe PDFView/Open
Fialova.pdfPosudek oponenta práce43,98 kBAdobe PDFView/Open
Fiialova.pdfPosudek vedoucího práce130,68 kBAdobe PDFView/Open
Fialova_0.pdfPrůběh obhajoby práce207,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37753

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.