Title: Geografie kriminality v USA: analýza základních kategorií kriminálních činů v 21. století
Other Titles: The Geography of Crime in the USA: The Analysis Of Basic Categories of Crimes in the 21st century
Authors: Nová, Simona
Advisor: Preis Jiří, RNDr. Ph.D.
Referee: Lepič Martin, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37768
Keywords: trestné činy;usa;státy usa;časové období
Keywords in different language: crimes;usa;states of the usa;time period
Abstract: Bakalářská práce se zabývá kriminalitou v jednotlivých státech USA. Práce je rozdělena na dvě části. První část se zaměřuje na teoretický obsah, kde jsou definovány a rozebrány typy kriminalit. V druhé části předložené práce se nachází praktická část, ve které je kriminalita sledována z pohledu časového období a typů trestných činů za jednotlivé státy a jejich srovnání. Dále je zde také zaměření na vývoj kriminalit pro jednotlivé státy. V závěru práce je zpracována syntéza za všechny státy a časové období.
Abstract in different language: The bachelor thesis is about the crimes in individual states of the USA. It consists of two main parts.The first part focuses on theoretical content where types of crime are defined and analyzed. In the second part of the thesis there is a practical part in which crime is monitored from the point of view of time period and types of crimes for individual states and their comparison. There is also a focus on crime development in states. At the end of the thesis, there are syntheses for all states and in the time periods.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - 22.4 - Nova.pdfPlný text práce4,99 MBAdobe PDFView/Open
Nova.pdfPosudek vedoucího práce191,81 kBAdobe PDFView/Open
Nova_0.pdfPosudek oponenta práce131,35 kBAdobe PDFView/Open
Nova_1.pdfPrůběh obhajoby práce212 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37768

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.