Title: Motivace dítěte ke hře na klavír a její uplatnění v hudební výchově na 1.stupni ZŠ
Other Titles: The motivation of a child to play the piano and its application in music education at the 1st grade of elementary school.
Authors: Pfeifferová, Aneta
Advisor: Slavíková Marie, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Lišková Štěpánka, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37790
Keywords: klavír;motivace;instrumentální hra;hudební aktivity;hudební výchova.
Keywords in different language: piano;motivation;instrumental play;musical activities;music education.
Abstract: Hra na hudební nástroje je specifická hudební činnost, v níž člověk na základě osvojených nástrojových i hudebních dovedností a zpravidla i znalosti notového písma vytváří zvukovou podobu hudebních děl. V této diplomové práci se zaměřím na motivaci, která je hře na klavír u dětí velmi důležitá.
Abstract in different language: Playing musical instruments is a specific musical activity in which the person, based on acquired instrumental and musical skills, and usually the knowledge of notation, creates the sound form of musical works. In this thesis I will focus on the motivation, which is very important for children playing the piano.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aneta Pfeifferova, Diplomova prace..pdfPlný text práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
Pffeiferova_vedouci_Sla.pdfPosudek vedoucího práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
Pffeiferova_oponent_Li.pdfPosudek oponenta práce1,61 MBAdobe PDFView/Open
Pfeifferova.pdfPrůběh obhajoby práce293,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37790

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.