Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
dc.contributor.authorDbalá, Kristýna
dc.contributor.refereeFroňková Daniela, Ing.
dc.date.accepted2019-6-4
dc.date.accessioned2020-07-17T13:44:56Z-
dc.date.available2017-10-23
dc.date.available2020-07-17T13:44:56Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2018-12-10
dc.identifier74577
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37791
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá brandingem vybrané knihovny. Teoretická část práce popisuje nejprve neziskový sektor, do kterého knihovna, jakožto příspěvková organizace, spadá. Poté se práce zabývá marketingem neziskových organizací a jejich komunikací, které jsou pro úspěšný branding nezbytné. Další část práce je zaměřena již na samotný branding a metody výzkumu značky. V praktické části práce jsou teoretické poznatky aplikovány na Studijní a vědeckou knihovnu Plzeňského kraje. Následuje vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na branding knihovny a její marketingové aktivity. V závěru práce jsou interpretovány zjištěné poznatky a navržena opatření vedoucí ke zlepšení brandingové strategie knihovny.cs
dc.format93 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectbrandingcs
dc.subjectznačkacs
dc.subjectnezisková organizacecs
dc.subjectmarketingová komunikacecs
dc.subjectstudijní a vědecká knihovna plzeňského krajecs
dc.titleBranding vybrané knihovnycs
dc.title.alternativeBranding of a chosen libraryen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis deals with the branding of a chosen library. First, the theoretical part describes the non-profit sector to which the library, as a contributory organization, belongs. Second, the thesis deals with the marketing of non-profit organizations and their communication, which are necessary for successful branding. Finally, the theoretical part of the thesis is focused on branding and brand research methods. In the practical part of the thesis, the theoretical knowledge is applied to the Education and Research Library of the Pilsen Region via questionnaire survey that is focused on library branding and its marketing activities. At the end of the thesis the findings are interpreted and measures to improve the branding strategy of the library are proposed.en
dc.subject.translatedbrandingen
dc.subject.translatedbranden
dc.subject.translatednon-profit organizationen
dc.subject.translatedmarketing communicationen
dc.subject.translatededucation and research library of the pilsen regionen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Dbala_Kristyna.pdfPlný text práce3,49 MBAdobe PDFView/Open
Dbala_v.pdfPosudek vedoucího práce105,23 kBAdobe PDFView/Open
Dbala_o.pdfPosudek oponenta práce146,47 kBAdobe PDFView/Open
Dbala_Kristyna_p.pdfPrůběh obhajoby práce65,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37791

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.