Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVejvara Luděk, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorPavlečka, Vlastimil
dc.contributor.refereeKubát Jan, Ing.
dc.date.accepted2019-8-28
dc.date.accessioned2020-07-17T13:45:01Z-
dc.date.available2018-9-24
dc.date.available2020-07-17T13:45:01Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-7-12
dc.identifier77974
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37800
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá vypracováním projektu novostavby bytového domu v ulici Karlovarská v Plzni. Jde o pěti nadzemní bytový dům s komerčními prostory v přízemí a se dvěmi podzemními podlažími zpracované do podoby garáží. Zabýval jsem se převážně dispozičním, konstrukčním a materiálovým řešením celé stavby v závislosti na situování objektu dle terénních poměrů na daných pozemcích. Celkovým výstupem bakalářské práce je projektová dokumentace pro stavební povolení, která je zpracována dle platné vyhlášky 405/2017 Sb. Jako součást zpracování bylo posouzení stavby z hlediska tepelné techniky a statické posouzení vybraných nosných konstrukcí celého objektu. Pro vypracování bakalářské práce byly použity tyto sw: Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010, statické programy: Geo5, Fin EC 2018, a výkresový program AutoCAD 2018.cs
dc.format131 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectbytový důmcs
dc.subjectnadzemní podlažícs
dc.subjectpodzemní podlažícs
dc.subjectstatické posouzenícs
dc.subjecttepelné posouzenícs
dc.subjectnovostavbacs
dc.titleZpracování projektové dokumentace pro stavbu bytového domu v Plzni na Karlovarské třídě, s garážemi v suterénucs
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedBachelor thesis deals with elaboration of new building of new apartment in the street Karlovarská in Pilsen. The apartment has five floors with commercial spaces on the ground floor and with two floors underground which is constructed as garages. The thesis focused mainly on the disposition, design and material solution of the whole building in addiction of the placement. The main goal of the bachelor thesis is project documentation for building permit which is processed according to a valid order 405/2011 Sb. As a part of the thesis was the assessment of the building in terms of thermal technology and statistical assessment of selected supporting constructions of the whole object. As a source of my thesis I used: Microsoft Word 2010, Microsoft excel 2010, statistical programs: Geo5, Fin EC 2018 and drawing program AutoCAS 2018.en
dc.subject.translatedapartment buildingen
dc.subject.translatedunderground flooren
dc.subject.translatedabove-ground floorsen
dc.subject.translatedstatic assessmenten
dc.subject.translatedheat assessmenten
dc.subject.translatednew buildingen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC_Pavlecka Vlastimil.pdfPlný text práce14,17 MBAdobe PDFView/Open
Pavlecka_oponent.pdfPosudek oponenta práce191,37 kBAdobe PDFView/Open
Pavlecka_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce228,93 kBAdobe PDFView/Open
Pavlecka_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce210,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37800

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.