Title: Idiomy z hlediska formálního a sémantického
Other Titles: English Idioms from a semantic and formal point of view
Authors: Holíková, Lucie
Advisor: Stašková Naděžda, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37816
Keywords: idiomy;ustálená spojení;sémantika;význam;hlavní fráze;semanticita;metaforický význam
Keywords in different language: idioms;set expressions;semantics;meaning;head phrase;semanticity;metaphorical meaning
Abstract: Tato práce se zabývá analýzou anglických idiomů z hlediska sémantického a formálního. Idiomy jsou součástí každodenního života rodilých mluvčí a jsou podstatnou částí lingvistiky. Práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá idiomy a jejich základními charakteristikami. Součástí této části je užití idiomů, jejich vznik, regionální variace, identifikaci a přístup nerodilých mluvčí. Následně také rozebírá sémantickou a formální stránku idiomů z teoretického hlediska. Zabývá se zejména definicí sémantiky jako takové, funkcí a strukturou idiomů a zejména několika možnými druhy dělení idiomů. Praktická část se skládá ze tří kroků. Prvotně je 325 shromážděných idiomů rozděleno do 14 sémantických okruhů z různých oblastní každodenního života. Tyto okruhy jsou z oblasti zdraví, smrti, peněz, práce, vzdělání, chování, vztahů, problémů, hněvu, štěstí a lásky, úzkosti a strachu, spánku, filmů a televize a moci. Následuje vysvětlení jejich významů. Dále jsou shromážděné idiomy analyzovány z pohledu hlavní fráze, která může být nominální, adjektivní, slovesná, předložková či příslovečná. Poslední krok se zabývá analýzou sémanticity daných idiomů, na základě jejich metaforických významů. Z formálního hlediska bylo zjištěno, že nejčastěji používané jsou fráze slovesné a nejméně fráze příslovečné. Ze sémantického hlediska se zjistilo, že u necelé poloviny případů lze částečně poznat význam a u druhé poloviny nelze význam přiřadit žádné metafoře. Pouze u malého vzorku byla nalezena plná sémanticita.
Abstract in different language: This undergraduate thesis deals with English idioms from the semantic and formal point of view. The thesis is divided into two chapters - theoretical background and practical analysis. Theoretical background provides basic characteristics and definitions of idioms and the theory behind the semantic and formal approach necessary for the practical part. The analysis is done in three steps. First, the 325 collected idioms are divided into 14 semantic scopes based on their common feature, and their meaning is further explained. The scopes include health, power, money, behaviour, sleep, amongst others. Second and third steps are comprised of the analysis of the collected idioms by their head phrase and level of semanticity. From the formal point of view, it was found that the most used idioms are the ones with a verbal head phrase, while the least used phrases are adverbial. From the semantic point of view, in half of the cases, the meaning was partially recognizable from the metaphor. The other half was not recognizable at all, and only a small amount of cases with full semanticity have been found.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Holikova.pdfPlný text práce690,91 kBAdobe PDFView/Open
pos_ved_NS_Holikova.pdfPosudek vedoucího práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
pos_opon_JP_Holikova.pdfPosudek oponenta práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
obh_Holikova.pdfPrůběh obhajoby práce133,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37816

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.