Title: Explorace CQ ve Spojených státech amerických se zaměřením na podnikání
Other Titles: CQ Exploration in the United States of America with focus in business
Authors: Veselý, Martin
Advisor: Vice William Bradley, Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37817
Keywords: cq;kulturní inteligence;kultura;usa
Keywords in different language: cq;cultural intelligence;exploration;usa
Abstract: Tato práce je založena na mé osobní kulturní exploraci ve Spojených státech a práci D. Livermore a E. Meyer. Rozebírá kulturu jako pojem s jejímy charakteristikami a nástroji pro měření, kulturní inteligenci a příručku, jak si jí vyvíjet a zlepšovat. Dále klade důraz na kulturní charakteristiky v USA a srovnává tamní kulturu s tou českou.
Abstract in different language: This thesis is based on my personal cultural exploration in the United States of America and works by David Livermore and Erin Meyer. It examines the notion of culture with its characteristics and measuring tools, cultural intelligence and a guide how to develop and improve it, subsequently it also pays special attention to cultural characteristics of the US and compares local culture to the Czech one.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
cqexplore.pdfPlný text práce804,03 kBAdobe PDFView/Open
pos_opon_JQ_Vesely.pdfPosudek oponenta práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
pos_ved_BV_Vesely.pdfPosudek vedoucího práce911,2 kBAdobe PDFView/Open
obh_Vesely.pdfPrůběh obhajoby práce110,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37817

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.