Title: Sociální třídy v dnešní Velké Británii
Other Titles: Social Classes in today's Great Britain
Authors: Volrábová, Nikola
Advisor: Tollet Andrew, Bc. et Mgr. M.Litt.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37818
Keywords: sociální;třídy;velká británie;britský;spojené království;dělnická;sociologie;dotazník;dnešní;kultura;thatcherová
Keywords in different language: social;classes;britain;british;united kingdom;contemporary;culture;sociology;working;thatcherism;research;questionnaire
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá sociálními třídami na území Velké Británie. V teoretické části práce zprvu mapuje historický vývoj tříd v britské společnosti a zvláštní pozornost věnuje dobám, kdy byla Margaret Thatcherová britskou premiérkou. Tehdy sociální třídy, konkrétně především třída dělnická, prodělaly velké změny. V další části práce popisuje různé přístupy ke klasifikování tříd a zaměřuje se zejména na tradiční členění na vyšší, střední a dělnickou třídu. Tyto tři třídy jsou v práci dále popsány více podrobně. V praktické části je analyzován dotazník, který má za úkol odhalit odlišné názory Britů na sociální třídy. Mimo jiné se dotazník také zaměřuje na zkušenosti s třídním systémem, a to zejména na to, zda byli respondenti okolím někdy souzeni za své postavení ve společnosti.
Abstract in different language: This undergraduate thesis deals with social classes in contemporary Britain. In the theoretical background, the historical development of classes is described with a special emphasis on the social changes caused by Thatcherism. The working class especially suffered major changes during that time. Additionally, the thesis describes different approaches of class classifications. The traditional classification into upper, middle and working class is described more thoroughly. In the practical part,there is an analysis of results of a questionnaire which discoveres the British people's different attitudes towards the class system. Furthermore, the questionnaire focuses on participants' experience with classes; specifically, whether they have experienced being judged based on their social class.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Volrabova.pdfPlný text práce2,08 MBAdobe PDFView/Open
pos_ved_AT_Volrabova.pdfPosudek vedoucího práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
pos_opon_MP_Volrabova.pdfPosudek oponenta práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
obh_Volrabova.pdfPrůběh obhajoby práce122,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37818

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.