Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorStašková Naděžda, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorCíslerová, Petra
dc.date.accepted2019-9-9
dc.date.accessioned2020-07-17T13:45:11Z-
dc.date.available2018-9-17
dc.date.available2020-07-17T13:45:11Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-6-24
dc.identifier80182
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37819-
dc.description.abstractJedná se o práci, která se zabývá mechanismy, které umožňují přenášení významu slov. První část je teoretická, vysvětluje pojmy metafora, metonymie, personifikace, přirovnání,oxymoron, eufemismus, hyperbola,synekdocha, idiom. Druhá část je praktická, je v ní uvedeno více než 160 autentických příkladů obrazného jazyka.cs
dc.format73s. (141 558 znaků)
dc.language.isoen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectjazykcs
dc.subjectmetaforacs
dc.subjectmetonymiecs
dc.subjectpersonifikacecs
dc.subjectpřirovnánícs
dc.subjectsynekdochacs
dc.subjectoxymoroncs
dc.subjecteufemismuscs
dc.subjecthyperbolacs
dc.subjectidiomcs
dc.subjectpříkladycs
dc.subjectfigury.cs
dc.titlePřenášení významu ve vybraných anglických textechcs
dc.title.alternativeMeaning Transfer in Selected English Textsen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogice
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe work deals with mechanisms which allow the transfer of meaning. The first part is theoretic, there are following expressions explained: metaphor, metonymy, simile, personification, euphemism, oxymorone, hyperbole,synecdoche, idiom. In the second part there are more than 160 examples of figurative language.en
dc.title.otherPřenos významu ve vybraných anglických textech
dc.subject.translatedlanguageen
dc.subject.translatedmetaphoren
dc.subject.translatedmetonymyen
dc.subject.translatedpersonification simileen
dc.subject.translatedeuphemismen
dc.subject.translatedoxymoronen
dc.subject.translatedsynecdocheen
dc.subject.translatedhyperboleen
dc.subject.translatedidiomen
dc.subject.translatedexamplesen
dc.subject.translatedfigures.en
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace 2019 Cislerova.pdfPlný text práce798,53 kBAdobe PDFView/Open
cislerova_ved_stask.pdfPosudek vedoucího práce1,64 MBAdobe PDFView/Open
cisler_opon_petrl.pdfPosudek oponenta práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
Obh_Cislerova.pdfPrůběh obhajoby práce436,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37819

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.