Title: Příprava algoritmu nestacionárního 1D výpočtu pro vyšetření průběhu teploty izolovaného potrubí plného vody při najíždění a odstavování VT regenerace
Other Titles: Algorithm of unsteady 1D calculation for feed water temperature analysis in insulated feed water piping during start up and shut down procedure of HP regenerative heaters
Authors: Berková, Eva
Advisor: Žitek Pavel, Ing.
Referee: Klimko Marek, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37821
Keywords: napájecí voda;izolované potrubí;vysokotlaká regenerace;přenos tepla;nestacionární 1d výpočet
Keywords in different language: feed water;insulated piping;hp regenerative heaters;heat transfer;unsteady 1d calculation
Abstract: Diplomová práce řeší tepelně izolovanou potrubní trasu napájecí vody během procesu najíždění a odstavování vysokotlaké regenerace. Jedná se o sestavení algoritmu nestacionárního 1D výpočtu přenosu tepla, který vyřeší danou úlohu najíždění i odstavování vysokotlaké regenerace, s porovnáním výsledků pomocí numerické simulace. Motivací diplomové práce je využití získaných výsledků dané práce při řešení rozsáhlejšího úkolu, kterým je nízkocyklová únava vysokotlakých ohříváků.
Abstract in different language: Diploma's thesis solves insulated feed water piping during start up and shut down procedure of HP regenerative heaters. It consists of algorithm compilation of unsteady 1D heat transfer calculation, which solves this situation with comparing of numeric simulation results. Motivation of diploma's thesis is application of results of this thesis for solution of more extensive problem, which is low cycle fatigue of HP regenerative heaters.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Berkova_Eva_DP.pdfPlný text práce4,73 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni DP Berkova, 2019-doc02813920190610150917.pdfPosudek vedoucího práce344,88 kBAdobe PDFView/Open
OP DP Berkova, 2019-doc02814020190610150927.pdfPosudek oponenta práce474,27 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - DP Berkova, 2019-doc02842220190618110100-1.pdfPrůběh obhajoby práce237,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37821

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.