Title: Nové trendy v povrchových úpravách svarových spojů.
Authors: Zikmund, Tomáš
Advisor: Chocholatý Ondřej, Ing. Ph.D.
Referee: Čejková Petra, Ing. IWE
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37827
Keywords: koroze;svarové spoje;korozní testování
Keywords in different language: corrosion;welded joints;corrosion test
Abstract: Cílem bakalářské práce bylo shrnutí dosavadních poznatků o korozi a svarových spojích. V teoretické části byly popsány problémy spojené s korozí, její dělení, formy a korozní ochrany. V druhé části byly popsány svary, jejich mikrostruktura a svařovací postupy sloužící k minimalizaci koroze. Dále byly v práci popsány korozní zkoušky a korozní testy. V experimentu byly vyzkoušeny některé povrchové úpravy. Ty byly srovnány mezi sebou.
Abstract in different language: The aim of the bachelor´s thesis was to summarize the existing knowledge of corrosion and welded joints. The theoretical part describes the problems associated with corrosion, its forms and corrosion prevention. The second part was about welds, their microstructure and welding procedures to minimize corrosion. Next there were describe corrosion tests. In experiment some of the protective methots were tested and compared between themselves.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
S17B0358P_BP.pdfPlný text práce7,5 MBAdobe PDFView/Open
P_Zikmund.pdfPrůběh obhajoby práce438,03 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Tomas Zikmund_S17B0358P.pdfPosudek vedoucího práce410,76 kBAdobe PDFView/Open
OP_Tomas Zikmund_S17B0358P.pdfPosudek oponenta práce288,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37827

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.