Title: Moderní techniky NDT.
Authors: Klaisnerová, Jitka
Advisor: Beneš Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Mareš Pavel, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37829
Keywords: ndt;metody nedestruktivního testování;defektoskopie;mmm;kapilární metoda;metoda rozptylových toků;vizuální metody;ultrazvuk;prozařování;těsnost;uav;drony;phased array;ct;tomografie
Keywords in different language: ndt;non-destructive testing methods;defektoskopy;mmm;capillary method;magnetic leakage flux method;visual methods;ultrasound;radiation;tightness;uav;drones;phased array;ct;tomography
Abstract: Bakalářská práce obsahuje soupis tradičních a moderních metod nedestruktivního testování. Je popsán princip metod, používané pomůcky, jejich využití a aplikace. Vybrané metody moderního NDT jsou podrobně popsány a jsou ekonomicky zhodnoceny. Na závěr je uvedena predikce výboje metod NDT.
Abstract in different language: This thesis dissert on design of bodywork of a two-axles middle-class bus in three variants, computer simulation of circumfluence around the bus-body and calculating of chosen drive-parameters. Aerodynamic characteristics and the coefficient of air resistance were obtained by software Fluent.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Klaisnerova_Jitka.pdfPlný text práce4,72 MBAdobe PDFView/Open
P_Klaisnerova.pdfPrůběh obhajoby práce627,74 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Jitka Klaisnerova_S16B0068P.pdfPosudek vedoucího práce674,02 kBAdobe PDFView/Open
OP_Jitka Klaisnerova_S16B0068P.pdfPosudek oponenta práce629,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37829

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.