Title: Strukturní analýza kovaných rychlořezných nástrojových ocelí se zřetelem na rozložení a velikost karbidů.
Authors: Veselý, Vilém
Advisor: Benešová Soňa, Ing. Ph.D.
Referee: Bricín David, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37830
Keywords: rychlořezná ocel;karbidy;četnost karbidů;strukturní analýza
Keywords in different language: high speed steel;hss;carbide;structure analysis
Abstract: Cílem práce je zanalyzovat mikrostrukturu tvářeného polotovaru rychlořezné nástrojové oceli s vysokým stupněm deformace pro výrobu speciálního obráběcího nástroje. Byly zmapovány příznaky mikrostruktury, které mohou souviset s mechanickými vlastnostmi budoucího obráběcího nástroje a pomohou určit optimální počet kovacích cyklů pro výrobu polotovaru.
Abstract in different language: The aim of the thesis is to analyze microstructure of forged high - speed tool steel with high deformation degree. This semi-finished product will by used for the production of special machine tools. It was measured several characteristics of microstructure to determinate the optimal number of forging cycles to produce the semi-finished product.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Vilem Vesely.pdfPlný text práce15,47 MBAdobe PDFView/Open
P_Vesely.pdfPrůběh obhajoby práce569,59 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Vesely_S16B0162P.pdfPosudek vedoucího práce687,1 kBAdobe PDFView/Open
OP_Vilem Vesely_S16B0162P.pdfPosudek oponenta práce274,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37830

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.