Title: Terénní výzkum rapové subkultury v Plzni
Other Titles: Field Research Of The Rap Subculture In Pilsen
Authors: Saidl, Martin
Advisor: Hirt Tomáš, Mgr. Ph.D.
Referee: Šlehoferová Tereza, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37842
Keywords: rap;dominantní kultura;subkultura;rezistence;identita;jinakost;síla;ocenění
Keywords in different language: rap;dominant culture;subculture;resistance;identity;otherness;power;valuation
Abstract: V této práci se věnuji tematice plzeňské rapové scény, respektive rezistenčním vztahu subkultury a kultury dominantní. Plzeňskou rapovou scénu vnímám jako heterogenní buňku individuí, tvořících si v reakci na charakter aparátu dominantní kultury vytváří určitou formu individuality, projevující se skrze řadu znaků. Provedl jsem tedy řadu polo-strukturovaných rozhovorů, na základě kterých jsem vytvořil určité kódy a aplikoval je.
Abstract in different language: In this thesis I talk about the topic of the Pilsen rap scene, respectively to the ressistance character of the relationship between subculture and dominant culture. Pilsen rap scene is a heterogenous cell of individuals, building their individuality as a reaction to the character of the apparatus used by the dominant culture; this individuality shows through series of symbolic signs. I held a series of semi-structured interviews, on which I created a series of codes and applied them.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Saidl_VSKP_2018.pdfPlný text práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
Saidl_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Saidl_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Rolencova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce355,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37842

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.