Title: Funkce pověstí na moravském Slovácku mezi orální kulturou a folklorismem
Other Titles: Function of legends in the Moravian Slovácko region between oral culture and folklorism
Authors: Rolencová, Alena
Advisor: Janeček Petr, PhDr. Ph.D.
Referee: Kapusta Jan, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37844
Keywords: démonologická pověst;lidová slovesnost;literatura;nářečí;pověsti
Keywords in different language: demonological legend;folk literature;folklorism;dialect;legends
Abstract: Bakalářská práce se zabývá analýzou autentických démonologických pověstí na Moravských Kopanicích a rozdíly mezi literaturou a lidovou slovesností. Tato práce je rozdělena na dvě části - teoretickou část a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na popis regionu, kde byly pověsti sbírány a dále na popis kopaničářských nářečí a lidové slovesnosti. Praktická část se soustředí na zpracování, analýzu a katalogizaci démonologických pověstí a právě tato část práce nejvíce zdůrazňuje onen rozdíl mezi literaturou a lidovou slovesností.
Abstract in different language: Presented thesis deals with the analysis of authentic legends in the region of Moravian Kopanice and differences between literature and folk literature. Whole work is divided into two main parts, namely theoretical and practical. Theoretical part deals with the description of this region, where those legends were collected from sources of kopanicarsky dialect and folklorism. Practical part is focused on processing, analysing and sorting of demonological legends. This part outlines the most significant differences between literature in general and folk literature.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Alena Rolencova.pdfPlný text práce346,98 kBAdobe PDFView/Open
Rolencova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
Rolencova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce934,49 kBAdobe PDFView/Open
Rolencova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce355,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37844

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.