Title: Proměna sociálně prostorové struktury v české obci po roce 1989
Other Titles: The transformation of the socio-spatial structure in the Czech municipality after 1989
Authors: Prágrová, Pavlína
Advisor: Toušek Ladislav, Mgr. Ph.D.
Referee: Hirt Tomáš, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37851
Keywords: suburbium;prostorová diferenciace;sociální diferenciace;suburbanizace;starousedlík;novousedlík;interpretativní perspektiva;beverly hills
Keywords in different language: suburbium;spatial differentiation;social differentiation;suburbanization;long-time residents;newcomers;interpretative perspective;beverly hills
Abstract: Práce se zabývá procesem suburbanizace, resp. proměnou rurálního prostoru a sociální struktury konkrétní obce ve Středočeském kraji. Cílem práce je zjistit, jakým způsobem jsou prostorové a sociální změny interpretovány původními obyvateli obce.
Abstract in different language: Main focus of this thesis is the process of suburbanization, namely the spatial and social transformation of a particular central bohemian village. The goal was to investigate how are the spatial and social changes interpreted by its long-time residents.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pragrova Pavlina_BP.pdfPlný text práce2,15 MBAdobe PDFView/Open
Pragrova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce829,1 kBAdobe PDFView/Open
Pragrova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Pragrova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce316,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37851

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.