Title: Mluva řidičů - výzkum sociolektu
Other Titles: Chauffeur slang - a survey of sociolect
Authors: Břížďalová, Lenka
Advisor: Málková Jitka, PaedDr. Ph.D.
Referee: Chýlová Helena, Doc. PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37871
Keywords: sociolekt;slang;autobusová a kamionová doprava;řidič
Keywords in different language: sociolect;slang;bus and lorry transport;chauffeur
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na mluvu řidičů, konkrétně autobusů a nákladních aut. V úvodu je vymezen předmět a cíl výzkumu, jsou stanoveny hypotézy a určeny metody sběru jazykového materiálu. Druhá část zmiňuje stratifikaci národního jazyka a začleňuje do něj slang, který je v další části podrobněji vymezen. Čtvrtá část se zabývá tvorbou slov, obzvláště slangových výrazů. V praktické části práce je stručně popsán řidičský slang a je provedena charakteristika jazykového materiálu. Na závěr je vložen abecedně řazený slovníček 225 výrazů.
Abstract in different language: This Bachelor thesis deals with a chauffeur slang, particularly with a speech of bus chauffeurs and lorry chauffeurs. There is an object, goal, hypotheses and methods, which were used to collect the language materials, set up at the preface. The second unit is focused on a stratification of a national language, into which slang surely does belong. The next part works with the description of a slang and its expresivity. The fourth section deals with a formation processes of words, especially slang expressions. The practical part contains a short description of a chauffeur slang and is focused on a characterization of a gained language material. There is also a set of an alphabeticaly arranged list of 225 notions given at the end.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Mluva ridicu.pdfPlný text práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
brizdalova_malkova.pdfPosudek vedoucího práce52,36 kBAdobe PDFView/Open
brizdalova_chylova.pdfPosudek oponenta práce47,88 kBAdobe PDFView/Open
brizdalova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce336,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37871

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.