Title: Literatura science fiction a Karel Čapek jako jeden z českých autorů tohoto žánru
Other Titles: Science fiction literature and Karel Čapek as one of the Czech authors of this genre
Authors: Foltová, Hana
Advisor: Bína Daniel, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Houdek Lukáš, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37873
Keywords: karel čapek;vědeckofantastická literatura;měkké sci-fi;historie sci-fi;ladislav fuks
Keywords in different language: karel čapek;science fiction;soft sci-fi;history of sci-fi;ladislav fuks
Abstract: Bakalářská práce se zabývá zkoumáním Čapkových vědeckofantastických děl. Konkrétně jsme se zajímali o tzv. měkké sci-fi - o jeho definici, historii, o autory české i zahraniční. Hledali jsme důkazy o náležitosti těchto děl k žánru science fiction a také důkazy o myšlenkách, které nezůstávají jenom v rámci sci-fi. V práci jsme se také pokusili nalézt podobnosti a rozdíly mezi českým sci-fi na jeho počátku a v pokročilejším stadiu jeho vývoje.
Abstract in different language: Bachelor thesis engages in research of Čapek's science fictions. We were interested namely in so called soft sci-fi - in its definition, history, in Czech and foreign authors. We were searching for evidence of his books' affiliation to science fiction. We were also searching for thoughts and beliefs exceeding science fiction as a genre. In the thesis we tried to find similarities and differences between Czech sci-fi at its beginning and its advanced stadium.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Foltova Hana 2019.pdfPlný text práce386,83 kBAdobe PDFView/Open
foltova_houdek1.pdfPosudek oponenta práce136,02 kBAdobe PDFView/Open
foltova_bina.pdfPosudek vedoucího práce31,25 kBAdobe PDFView/Open
foltova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce227,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37873

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.